Nation Transfer, Class Change, Gender Change
#1
Reskill & restat is free with any premium at [Grand Merchant] Kaishan NPC.

Nation Transfer is also free every two weeks - with or without premium.

Class Change - If your character was Mastered you'll keep it after change. All the skills (70, 72, 75, 80) won't be transferred for other class but once you open skill for any class you will save it forever.

[Image: kaishan.png]
[Image: ntclass.gif]
#2
Skill ve stat sıfırlama, premium sahibi tüm kullanıcılarımız için ücretsizdir. Skill/Stat sıfırlama işlemlerinizi [Grand Merchant] Kaishan NPC'sinde gerçekleştirebilirsiniz.

Irk değişimi de iki haftada bir olacak şekilde ücretsizdir - premium şartı aranmaz.

Job değişimi - Eğer master açıksa, job değişiminde de masterınız açık kalır ancak 70-72-75 ve 80 skillerini tekrar açmanız gerekir.

[Image: kaishan.png][Image: ntclass.gif]


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)