Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer
#2
Bu video, melee ve okçular için priest heal skillerini kullanma şansının (kol düşme olayı) ne olduğunu gösteriyor.

Okçunun kol düşürme şansı, 5-3 ok kombosu ile mele'den daha yüksektir, çünkü her bir ok bir vuruş olarak sayılır.


Messages In This Thread
Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer - by Oha - 07-30-2022, 01:04 PM
RE: Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer - by Immortal - 09-14-2022, 03:22 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)