Forums - OhaGaming
Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer - Printable Version

+- Forums - OhaGaming (https://www.ohagaming.com/forum)
+-- Forum: Oha (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Guides (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer (/showthread.php?tid=41)Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer - Oha - 07-30-2022

This video present what are the chances to cast priest heal skills for mele class and archers. 

Archer chances to cast priest heal is higher than for mele with 5-3 arrow combo cause every single arrow is counted as one hit.
RE: Priest Heal Casting Rate - Mele & Archer - Immortal - 09-14-2022

Bu video, melee ve okçular için priest heal skillerini kullanma şansının (kol düşme olayı) ne olduğunu gösteriyor.

Okçunun kol düşürme şansı, 5-3 ok kombosu ile mele'den daha yüksektir, çünkü her bir ok bir vuruş olarak sayılır.