Forums - OhaGaming
Archer Ice & Lightning Shot Rate Balance - Printable Version

+- Forums - OhaGaming (https://www.ohagaming.com/forum)
+-- Forum: Oha (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Guides (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Archer Ice & Lightning Shot Rate Balance (/showthread.php?tid=40)Archer Ice & Lightning Shot Rate Balance - Oha - 07-30-2022

This video will show you that Archer Ice & Lightning Shot skills are very well balanced in our server. 

The video presents skills affect on character with 0 and 100 Glacier & Light Resist - the more resist you have the chance to get slowed or stunned is lower but you still can be slowed/stunned even on 150 or more resist - this is how calculation works.
RE: Archer Ice & Lightning Shot Rate Balance - Immortal - 09-14-2022

Bu video size Archer Ice & Lightning Shot skillerinin sunucumuzda ne kadar iyi dengelendiğini gösterecek.

Video'da, 0 ve 100 ice resist ve lightning resist bir karakterin, okçular tarafından nasıl etkilendiğini gösteriyor - bu resistler ne kadar yüksekse, yavaşlama ve stun yeme şansınız o kadar düşüktür, ancak yine de 150 veya daha fazla resist bile yavaşlatılabilir/stun yiyebilir.