Forums - OhaGaming
Merchant Event - Printable Version

+- Forums - OhaGaming (https://www.ohagaming.com/forum)
+-- Forum: Oha (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Guides (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Merchant Event (/showthread.php?tid=34)Merchant Event - Oha - 07-29-2022

In order to join Merchant Event your character must be in merchant mode for "x" time otherwise you won't be counted in lottery.

After "x" time system will reward one of the users and show notice of winner & reward.

Event times might be changed at any time. There is no specific time for this.

Offline merchants are also counted in lottery.

[Image: mercheve.jpg]


RE: Merchant Event - Immortal - 09-14-2022

Pazar Etkinliğine katılmak için karakteriniz "x" süre boyunca pazar modunda olmalıdır, aksi takdirde ödül alamazsınız.

"X" süre sonra sistem, kullanıcılardan birini ödüllendirecek ve kazanan ve ödül bildirimini gösterecektir.

Etkinlik saatleri herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bunun için belirli bir zaman yoktur.

Offline merchant kullanan oyuncular da piyangoda sayılır.