Forums - OhaGaming
Kill Streak system - Printable Version

+- Forums - OhaGaming (https://www.ohagaming.com/forum)
+-- Forum: Oha (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Guides (https://www.ohagaming.com/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Kill Streak system (/showthread.php?tid=17)Kill Streak system - Oha - 02-02-2021

How does the Kill Streak system works:

- After killing an enemy in Ronark Land your kill streak counter increase by 1

- Kill counter starts from 0 and reset if you die, relog or change zone. The maximum streak you can get is God Like - 13 kills without dying and once you reach it counter will reset and start from 0 again.

- If you get enought kills there will be a header above your nickname with current streak level and you'll be rewarded as following:

1. First Blood - 1st kill in Ronark Land - 50 Knight Cash - only one reward per all users, reset every hour.

2. Rampage - 4 kills - 1 Knight Cash

3. Killing Spree - 7 kills - 3 Knight Cash

4. Unstoppable - 10 kills - 5 Knight Cash

5. God Like - 13 kills - 10 Knight Cash
RE: Kill Streak system - Immortal - 02-06-2021

Kill Streak sistemi nasıl çalışır:

- Ronark Land'de bir düşmanı öldürdükten sonra öldürme seriniz 1 artar.

- Öldürme sayacı 0'dan başlar ve ölürseniz, relog atarsanız veya bölgeyi değiştirirseniz sıfırlanır. Elde edebileceğiniz maksimum seri Godlike'tır. - ölmeden 13 öldürme

- Yeterli öldürme alırsanız, nickinizin üzerinde mevcut seri seviyesiyle bir başlık olacak ve aşağıdaki şekilde ödüllendirileceksiniz:

1. First blood - Ronark Land'de 1. öldürme - 50 Knight Cash - tüm kullanıcılar başına yalnızca bir ödül, her saat sıfırlanır.

2. Rampage - 4 öldürme - 1 Knight Cash

3. Killing Spree - 7 ölüm - 3 Knight Cash

4. Unstoppable - 10 öldürme - 5 Knight Cash

5. Godlike - 13 öldürme - 10 Knight Cash